Skorstenar för båtar i rostfritt stål

Det var inte alldeles för längesedan som fritidsbåtar fick klara sig utan värme så en värmeanläggning i båten är något många efterfrågar idag. Många värmeanläggningar är inte avsedda för bruk i båt utan för husvagnar och dylikt men det har dykt upp fler och fler värmeanläggningar för båt också. Detta ställer såklart även krav på ventilation och luftflöde. Därmed är skorstenar för båtar något som fler och fler också efterfrågar.

Varför skorsten i båten?

Den värme som används i båtar alstras genom förbränning av någon typ av bränsle som nyttjar motorns kylvatten. Vid all förbränning alstras luktlös koldioxid och även vattenånga. När syret förbrukas och ersätts av koldioxid och det sakta börjar bli ont om syre så bildas även kolmonoxid som är giftig som löper stor risk att finnas kvar ombord om man inte har skorstenar i båtarna. Har man värmare bör man även ha skorsten i båten för att vara trygg och säker. Vi på Stil Rostfritt kan säkerligen hjälpa dig med just den skorsten som passar din båt.