Fartygsräcken och båträcken i rostfritt stål

Båträcken och fartygsräcken i rostfritt stål kan underlätta ditt båtägande avsevärt. En hel del båtägare anser att fartygs- och båträcken dessutom kan addera ett trevligare utseende på båten men den främsta anledningen till valet av fartygsräcken och båträcken bör kanske vara av andra anledningar som till exempel säkerhet, smidighet, flexibilitet med mera. Det finns flera olika typer av räcken som fyller diverse funktioner och som ser olika ut samt är av olika material. Vi på Stil Rostfritt arbetar med fartygsräcken och båträcken som är av rostfritt stål.

Olika typer av båträcken

Båträcken fyller olika funktioner och nedan följer ett axplock av dessa.

  • Båträcken och fartygsräcken som syftar till att göra en passage på smalare skarndäck säkrare.
  • Räcken längst fram i fören som gör på- och avstigning säkrare och lättare. Dessa kan även sitta bak i aktern.
  • Räcken runt båten eller fartyget som är främst till för säkerheten.